PRODUKT

 • Funkcjonalny

  Łatwość użycia, lekka konstrukcja

  Funkcjonalny
 • Innowacyjny

  Innowacyjny

  Rozbieralność, zastosowane materiały, prezycja analiz

 • Profesjonalny

  Stworzony z dla ułatwienia analiz paliw gazowych

  Profesjonalny

     Próbniki spełniają wymogi Dyrektywy Ciśnieniowej PED 97/23/WE zaprojektowane zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 13445-3. Próbniki zaprojektowane i wykonane w konstrukcji umożliwiającej łatwe i dokładne czyszczenie przed pobraniem prób. Wykonane z wysoko gatunkowej stali chromowo-niklowej (1.4571 TP316T) o podwyższonej zawartości tytanu, który wykazuje niskie powinowactwo do siarki. Próbniki w procesie produkcyjnym dodatkowo poddawane są procesowi elektro polerowania co powoduje zamknięcie mikro porów w materiale oraz usunięcie wtrąceń na jego wewnętrznej powierzchni zmniejszając tym samym możliwość odkładania się niepożądanych związków na powierzchni cylindra. Próbniki zaprojektowane w konstrukcji umożliwiającej jak najdokładniejsze oczyszczanie części wewnętrznej cylindra dla jak największej reprezentatywności pobieranych prób, co ma szczególne znaczenie dla analiz zawartości siarki oraz działania korodującego na miedź. Proponowaną metodą czyszczenia cylindra, ze względu na skuteczność, jest metoda ultradźwiękowa dająca dużo wyższą czystość próbnika, w odniesieniu do tradycyjnych metod czyszczenia stosowanych dla próbników nierozbieralnych. Zewnętrzna powierzchnia próbnika jest kuleczkowana oraz elektro polerowana co nadaje specyficzną strukturę odporną na zarysowania i wysoce estetyczną. Powierzchnia wewnętrzna cylindra jest trawiona, elektropolerowana i pasywowana. Próbniki umożliwiają pobór wysoce reprezentatywnych prób zgodnie z normą PN-EN ISO 4257. Próbniki rozbierane są obustronnie (skręcane i rozkręcane bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi). Wyposażone w rurkę przelewową zintegrowaną z górną kopułą próbnika oraz zawory firmy Swagelok/Dk-lok/inne (proste, kątowe wg zamówienia odbiorcy).

 • LPG SAMPLER
 • prodt23.JPG
 • product.JPG
 • sampler draw.png

Badania

 • SDC15704.JPG
 • DSC08257.JPG
 • DSC08160.JPG

      W opracowaniu opisano wyniki prac badawczych dotyczących wpływu konstrukcji próbnika do poboru i przechowywania próbek LPG na reprezentatywność badanych próbek. Reprezentatywność próbki odniesiono do parametrów jakościowych badanej próbki dla partii towaru, z której została pobrana. Opracowanie odnosi się do rozwiązania tradycyjnego próbnika nierozbieralnego oraz, zastosowanego jako nowe rozwiązanie, próbnika rozbieralnego. W próbniku rozbieralnym oprócz zmienionej konstrukcji wprowadzono zmianę materiałową oraz zmieniono obróbkę powierzchniową wewnętrznej części cylindra, mającej kontakt z paliwem gazowym. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można określić wpływ zmienionej konstrukcji na parametry jakościowe paliwa LPG oraz jego reprezentatywność w odniesieniu do partii towaru, z której próbka była pobrana. Opracowane rozwiązanie próbnika rozbieralnego zostało opatentowane, wdrożone do produkcji i jest stosowane w praktyce.

Badania

 • Analizy

  Analizy

  Ponad 4 lata badań, ponad 2000 zanalizowanych próbek

 • Badania nieniszczące

  Analizy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 589

  Badania nieniszczące
 • Badania niszczące

  Badania niszczące

  Mikroskopowe badania struktury i powierzchni materiałów

Nauka

Problemy Eksploatacji 2014 Międzynarodowy Instytut Badawczy w Radomiu

Wpływ konstrukcji prónika do poboru próbek LPG na reprezentatwność próbek LPG ( tłumaczenie z oryginału )

Zobacz więcej

Science and Engineering 2015 trans tech

Wpływ konstrukcji prónika do poboru próbek LPG na reprezentatwność próbek LPG ( tekst oryginalny )

Zobacz więcej

INTECH Open Science

Gaz płynny (LPG) jako paliwo do silników spalinowych ( tekst oryginalny, p. zbiorowa )

Zobacz więcej

NAPĘD nowej ery - konkurs LPG 2012

Konkurs rozwiązań technologicznych dla paliw gazowych

Zobacz więcej

NAPĘD nowej ery - konkurs LPG 2013

Konkurs rozwiązań technologicznych dla paliw gazowych

Zobacz więcej

POLLAB 2014 PETROL-GAZ

Konferencja naukowo technologiczna : Techniczne aspekty reprezentatywności próbek LPG

Zobacz więcej

Młodzi dla Techniki 2015

Konferencja naukowa : Wpływ struktury próbnika do pobierania próbek na reprezentatywność próbek LPG

Zobacz więcej

Blog

strona w budowie

09 Maj
2016

Polecają nas

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu

Adres

Wallter Sp. z o.o.
Ul. Cicha 13
37-514 Tuczempy

Telefon

+48 530 860 860
+48 519 132 645

E-mail

info@wallter.pl

WallterTechnologie i urządzenia laboratoryjne
wallter
Producent urządzeń laboratoryjnych zgodnych z wymaganiami norm oraz wymaganiami klienta.
Prototypowanie, projektowanie i opracowywanie technologii laboratoryjnych.